(20-06-2016)

De Hoge Raad heeft zich op 10 juni 2016 uitgesproken: box 3 is niet strijdig met artikel 1 Eerste Protocol bij het EVRM. Een Nederlander met een woning in Nederland was van mening dat hij te zwaar werd belast, omdat hij belasting moest betalen over een rendement dat hij niet had behaald. De conclusie in het advies van de advocaat generaal was dat de vermogensrendementsheffing disproportioneel is ten opzichte van het maatschappelijke belang en daarmee als strijdig met artikel 1 EP bij het EVRM moet worden beschouwd.

De Hoge Raad volgt deze conclusie echter niet. Zij spitsen hun antwoord toe op het rentepercentage van 4% en vinden dat de wetgever in zekere mate rekening heeft gehouden met tegenvallende rendementen en daarop het percentage heeft gebaseerd. Deze ruwheid past binnen de beoordelingsmarge die de wetgever heeft.

Kort samengevat zegt de Hoge Raad: van strijdigheid is geen sprake omdat de grofheid van box 3 binnen de aan de wetgever gegeven beoordelingsmarge past en omdat het rendement niet onhaalbaar is. Dit arrest geeft wel een signaal af dat de wetgever meer vaart zal moeten maken met een plan om werkelijk behaald rendement te gaan belasten.

x