Nieuwe Kleine Ondernemersregeling

(23-07-2019)

 

Deze treedt per 1 januari 2020 in werking. 
Om voor de nieuwe Kleine Ondernemingsregeling (KOR) in aanmerking te komen gelden veel minder voorwaarden dan voor de huidige regeling. De nieuwe voorwaarden zijn:

- De ondernemer is in Nederland gevestigd of heeft hier een vaste inrichting;
- De omzet is niet hoger dan 20.000 per kalenderjaar.

Onder de oude voorwaarden kunnen alleen natuurlijke personen of samenwerkingsverbanden van natuurlijke personen gebruik maken van de regeling. Onder de nieuwe voorwaarden kunnen ook rechtspersonen, onder andere verenigingen en stichtingen, de nieuwe regeling toepassen, mits in Nederland gevestigd of met een vaste inrichting in Nederland. De omzetgrens geldt enkel voor leveringen en diensten die plaatsvinden in Nederland, ongeacht welk btw-tarief van toepassing is en of de heffing van BTW is verlegd naar de afnemer. De omzet die wordt behaald met leveringen en diensten die niet in Nederland plaatsvinden, worden hierbij niet meegenomen. De omzetgrens geldt per kalenderjaar. Dit betekend dat een ondernemer die in december van een bepaald jaar startgebruik kan maken van de KOR als zijn omzet in december maximaal 20.000 euro bedraagt. 
Als door een KOR ondernemer op enig moment de omzetgrens wordt overschreden, vervalt op dat moment de toepassing van de regeling. Alle reguliere btw-regels, onder andere het in rekening brengen van btw en het doen van btw-aangifte, gaan vanaf dat moment gelden.

Anders dan de huidige regeling moet een ondernemer die vanaf 1 januari 2020 de KOR wil toepassen, zich hiervoor aanmelden bij de Belastingdienst. Aanmelden kan vanaf 1 juni 2019 middels een formulier, welke te vinden is op de website van de fiscus. Op de website geeft de Belastingdienst aan dat ondernemers die vanaf 1 januari 2020 de regeling willen toepassen ervoor moeten zorgen dat het fomulier uiterlijk 20 november 2019 bij de Belastingdienst binnen is. Als een ondernemer het na 1 januari 2020 wil toepassen, adviseert de belastingdienst om uiterlijk vier weken voor de ingangsdatum van het aangiftetijdvak het formulier aan de Belastingdienst te sturen, in verband met een verwerkingsperiode van vier weken. Ondernemers die voor invoering van de nieuwe KOR al een ontheffing voor de administratieve verplichtingen hebben, hoeven zich niet aan te melden. Deze worden door de Belastingdienst automatisch aangemeld. Ondernemers die ervoor kiezen om de KOR toe te passen, doen dit voor minimaal drie jaar. Toepassing van de KOR komt ook te vervallen op het moment dat de omzetgrens van 20.000 euro wordt overschreden. Dit moet direct aan de Belastingdienst worden gemeld. Ondernemers die automatisch worden aangemeld voor de nieuwe KOR, omdat deze ontheffing hebben voor de administratieve verplichtingen, kunnen zich op ieder moment afmelden. Let wel dat na afmelding van de KOR vanaf het moment van afmelding drie jaar niet kan worden toegepast.

Belastingaangifte niet leuker, wél makkelijker

U vindt het te moeilijk of te ingewikkeld om zelf uw aangifte te doen? In dat geval kunnen wij deze aangifte voor u verzorgen. We nemen u dan het hele traject uit handen.

We verzamelen samen met u de gegevens voor de aangifte. Op basis daarvan stellen we de aangifte op. Het beperkt zich daarbij niet alleen tot de inkomstenbelasting, maar ook erf- en schenkbelasting wordt door ons verzorgd. Wij stellen vast in welke belastingbox uw inkomsten thuishoren. Dat is voor u als particulier soms moeilijk te bepalen, maar wij lossen dit vanuit onze expertise voor u op. Wanneer we verwachten dat u geld van de belastingdienst terugkrijgt, vragen we eventueel voor u een voorlopige teruggave inkomstenbelasting aan.

Geen zorgen over verlopen van bezwaartermijnen

Na de goedkeuring van uw aangifte door u hebt u er geen omkijken meer naar. De verdere elektronische afhandeling wordt volledig door ons verzorgt, inclusief het indienen bij de belastingdienst. Wij ontvangen van de aanslagen automatisch een kopie. Wij controleren deze aanslagen. Daarbij houden we de bezwaartermijnen in acht. Ook daar hoeft u zich dan geen zorgen over te maken. Indien noodzakelijk ondersteunen en begeleiden we u bij bezwaar- en beroepsprocedures.


x