Nieuwe Kleine Ondernemersregeling

(23-07-2019)

 

Deze treedt per 1 januari 2020 in werking. 
Om voor de nieuwe Kleine Ondernemingsregeling (KOR) in aanmerking te komen gelden veel minder voorwaarden dan voor de huidige regeling. De nieuwe voorwaarden zijn:

- De ondernemer is in Nederland gevestigd of heeft hier een vaste inrichting;
- De omzet is niet hoger dan 20.000 per kalenderjaar.

Onder de oude voorwaarden kunnen alleen natuurlijke personen of samenwerkingsverbanden van natuurlijke personen gebruik maken van de regeling. Onder de nieuwe voorwaarden kunnen ook rechtspersonen, onder andere verenigingen en stichtingen, de nieuwe regeling toepassen, mits in Nederland gevestigd of met een vaste inrichting in Nederland. De omzetgrens geldt enkel voor leveringen en diensten die plaatsvinden in Nederland, ongeacht welk btw-tarief van toepassing is en of de heffing van BTW is verlegd naar de afnemer. De omzet die wordt behaald met leveringen en diensten die niet in Nederland plaatsvinden, worden hierbij niet meegenomen. De omzetgrens geldt per kalenderjaar. Dit betekend dat een ondernemer die in december van een bepaald jaar startgebruik kan maken van de KOR als zijn omzet in december maximaal 20.000 euro bedraagt. 
Als door een KOR ondernemer op enig moment de omzetgrens wordt overschreden, vervalt op dat moment de toepassing van de regeling. Alle reguliere btw-regels, onder andere het in rekening brengen van btw en het doen van btw-aangifte, gaan vanaf dat moment gelden.

Anders dan de huidige regeling moet een ondernemer die vanaf 1 januari 2020 de KOR wil toepassen, zich hiervoor aanmelden bij de Belastingdienst. Aanmelden kan vanaf 1 juni 2019 middels een formulier, welke te vinden is op de website van de fiscus. Op de website geeft de Belastingdienst aan dat ondernemers die vanaf 1 januari 2020 de regeling willen toepassen ervoor moeten zorgen dat het fomulier uiterlijk 20 november 2019 bij de Belastingdienst binnen is. Als een ondernemer het na 1 januari 2020 wil toepassen, adviseert de belastingdienst om uiterlijk vier weken voor de ingangsdatum van het aangiftetijdvak het formulier aan de Belastingdienst te sturen, in verband met een verwerkingsperiode van vier weken. Ondernemers die voor invoering van de nieuwe KOR al een ontheffing voor de administratieve verplichtingen hebben, hoeven zich niet aan te melden. Deze worden door de Belastingdienst automatisch aangemeld. Ondernemers die ervoor kiezen om de KOR toe te passen, doen dit voor minimaal drie jaar. Toepassing van de KOR komt ook te vervallen op het moment dat de omzetgrens van 20.000 euro wordt overschreden. Dit moet direct aan de Belastingdienst worden gemeld. Ondernemers die automatisch worden aangemeld voor de nieuwe KOR, omdat deze ontheffing hebben voor de administratieve verplichtingen, kunnen zich op ieder moment afmelden. Let wel dat na afmelding van de KOR vanaf het moment van afmelding drie jaar niet kan worden toegepast.

Financiële planning voor de toekomst

Het maken van een financiële planning is niet iets wat u dagelijks doet. Daarbij moet u goed op de hoogte zijn van de regels en wetten om te voorkomen dat er onaangename verrassingen te wachten staan. Of het nu gaat om uw pensioenplanning, het fiscaal vriendelijk overhevelen van vermogen om erfbelasting te besparen (estate planning), of andere financiële plannen, een goed advies is onontbeerlijk. Wij kunnen u hierbij van dienst zijn.

Onafhankelijk en onpartijdig advies

De wereld is vol met goedbedoelende financiële adviseurs. Ze geven u adviezen die voor u niet altijd goed te begrijpen zijn. Daardoor voelt u zich wellicht weleens voor het blok gezet en bent u geneigd om te snel met een voorstel akkoord te gaan. Dit kan later nare consequenties hebben. Wij zijn in staat als onafhankelijke derde u voor misstappen te behoeden en een onpartijdig advies te geven. A & A verkoopt geen financiële producten in tegenstelling tot veel financiële adviseurs. Daarmee wordt onafhankelijkheid gegarandeerd.

Ondersteuning bij andere professionals

Als u contact moet hebben met professionals in de financiële wereld, zoals bankiers, belastingdienst of notarissen, kunnen we samen met u de gesprekken voeren. Hierdoor staat u sterker om uw doelen te bereiken. Als u dat wenst, voeren wij het woord voor u. Wanneer noodzakelijk geven we ook aan dat we niet akkoord gaan met voorstellen van de tegenpartij. Dit geeft u een maximale zekerheid dat uitsluitend uw belang gediend wordt.


x