(20-10-2014)

Europese landen gaan in de strijd tegen belastingfraude en belastingontduiking
meer gegevens automatisch uitwisselen. De 28 landen van de Europese Unie hebben
afgesproken dat ze ook winsten uit bijvoorbeeld dividend of rente gaan
doorgeven aan elkaars belastingautoriteiten.

Nu al wisselen landen gegevens uit
over spaartegoeden. De EU-lidstaten hebben eerder al afgesproken met ingang van
2015 inkomsten van het voorafgaande jaar uit bijvoorbeeld levensverzekeringen,
pensioenen en onroerend goed verplicht uitgewisseld moeten worden.

Vanaf 1 januari 2017 gaat Europa nu dus ook gegevens over opbrengsten uit
dividend en andere verkoopopbrengsten uitwisselen. Oostenrijk krijgt maximaal
een jaar uitstel. Het land vroeg en kreeg meer tijd om alles technisch op orde
te brengen om gegevens te kunnen uitwisselen.
(13-10-2014)

PvdA, VVD en de oppositiepartijen D66, ChristenUnie en SGP
zijn het eens geworden over nieuwe pensioenspelregels.

Pensioenfondsen moeten in geode tijden hogere buffers
opbouwen. In minder goed tijden hoeven ze dan minder te korten.

Morgen wordt in de Tweede Kamer gesproken over de nieuwe
spelregels voor de pensioenfondsen. Eerder dreigden de ChristenUnie en de SGP
tegen te stemmen als de plannen van staatssecretaris Klijnsma van Sociale Zaken
niet op een aantal punten zouden worden aangepast. Zonder hun steun sneuvelen
de plannen in de Eerste Kamer.

Belangrijkste eis was dat pensioenfondsen die weer genoeg
geld in kas hebben sneller eerdere bevriezing of verlaging van de pensioenen
mogen goedmaken. Klijnsma stelde daarvoor een termijn van tien jaar. De vijf
partijen zijn het er nu over eens dat dit ook in vijf jaar kan.

Hierdoor kan een pensioenfonds dat een dekkingsgraad heeft van tenminste 130
procent in vijf jaar tijd eerdere bevriezing of korting van de pensioenen
inhalen.
(06-10-2014)

Per 1 januari 2015 is de werkkostenregeling (WKR) voor alle
werkgevers verplicht. Binnen deze regeling kunt u in 2015 maximaal 1,2% van uw
totale fiscale loon (de 'vrije ruimte') besteden aan onbelaste vergoedingen en
verstrekkingen voor uw werknemers. Over het bedrag boven de vrije ruimte
betaalt u loonbelasting in de vorm van een eindheffing van 80%. Daarnaast kunt
u bepaalde zaken onbelast blijven vergoeden, verstrekken of ter beschikking stellen
door gebruik te maken van de zogenoemde gerichte vrijstellingen.

x