(05-01-2015)

De invoering van de BGL (beschikking geen loonheffingen) is uitgesteld. De BGL was bedoeld als
vervangingen voor de VAR (verklaring arbeidsrelatie). Staatssecretaris Wiebes
gaat op zoek naar alternatieven. Er was erg veel kritiek op de BGL omdat deze
regeling voor veel meer administratieve lasten zou zorgen dan de VAR: de
opdrachtgever zou namelijk medeverantwoordelijk worden voor de ingevulde
antwoorden bij het aanvragen van de BGL. Dat zou er ook toe kunnen leiden dat
voor elke opdrachtgever een nieuw formulier ingevuld zou moeten worden. Zolang
er geen alternatief is, blijft de VAR bestaan.
(15-12-2014)

Wie in 2014 nog een fiets van de zaak wil via de 'oude' regeling voor
bedrijfsfietsen, kan daarvan ook gebruik maken als de fiets pas wordt geleverd
in 2015. De regeling geldt alleen als de fiets nog dit jaar wordt besteld en
gefactureerd. Met ingang van 2015 bestaat er geen speciale regeling meer voor
de fiets van de zaak. Werkgevers die hun werknemer een fiets ter beschikking
willen stellen, kunnen dat dan alleen nog doen via de zogenaamde werkkostenregeling.
Met de werkkostenregeling kan de werkgever volgend jaar maximaal 1,2% van het
totale fiscale loon gebruiken voor onbelaste vergoedingen. De regeling
voor de fiets van de zaak kan alleen worden gebruikt als uw
werkgever u die mogelijkheid biedt.
(08-12-2014)

Wie na het doen van aangifte over 2014 inkomstenbelasting moet bijbetalen en
een aanslag krijgt met een dagtekening die ligt tussen 1 mei 2015 en 30 juni
2016, krijgt daarvoor vier maanden extra de tijd. Het uitstel geldt ook voor de
aanslag premie zorgverzekeringswet (ZVW). De extra tijd komt bovenop de normale
betalingstermijn van zes weken. Aanleiding is de 'naheffing' die miljoenen
belastingplichtigen volgend jaar krijgen via hun definitieve aanslag
inkomstenbelasting. Het uitstel heeft betrekking op het hele bedrag van de
aanslag. Gedurende het uitstel hoeft geen invorderingsrente te worden betaald
(rente die moet worden betaald als een aanslag niet tijdig wordt voldaan).
Belastingrente kunt u nog wel verschuldigd zijn. Belastingrente is rente die u
moet betalen als de aanslag 2014 na 1 juli 2015 wordt opgelegd, over de periode
1 juli 2015 tot en met de datum aanslag.

x