(20-04-2015)

Door de lage rente blijft de dekkingsgraad van het ambtenarenpensioenfonds
ABP aan de lage kant. Het is daardoor niet waarschijnlijk dat het ABP in 2016
de pensioenen kan gaan indexeren. De komende jaren daarna waarschijnlijk ook
niet volgens Corien Wortmann-Kool (bestuursvoorzitter van het ABP). Ook de
afgelopen jaren kon het ABP de pensioenen al niet indexeren. De achterstand op
de lonen is daardoor inmiddels al opgelopen tot 10%.

Naast het ABP zijn er veel meer pensioenfondsen die niet kunnen
indexeren.

Hierdoor kunt u dus van uw pensioen te zijner tijd minder kopen, dan u nu
wellicht verwacht. Veel producten en diensten worden immers mettertijd steeds duurder
terwijl het pensioen dan niet mee zal stijgen.
(07-04-2015)

Het Ministerie van Financiën wijst er nog eens op dat het
lage btw-tarief voor arbeidskosten bij renovatie en herstel van woningen ouder
dan twee jaar per 1 juli 2015 vervalt.

Indien men nog gebruik wil maken van het 6%-tarief moet men
ervoor zorgen dat de werkzaamheden vóór 1 juli zijn afgerond. Voor
werkzaamheden die na 30 juni 2015 worden afgerond, geldt het 21%-tarief. Het
tarief van 21% geldt ook als vóór 1 juli 2015 vooruitbetalingen zijn gedaan
voor werkzaamheden die na 30 juni worden afgerond.

Het 6%-tarief blijft ook na 30 juni 2015 van toepassing op
het schilderen en stukadoren van woningen ouder dan twee jaar en het aanbrengen
van isolatiematerialen aan deze woningen. Dat zijn immers geen tijdelijk
verlaagde tarieven.
(31-03-2015)

Dit jaar moet iedereen die een aangiftebrief heeft ontvangen
in principe voor 1 mei aangifte doen. Wie gegarandeerd voor 1 juli bericht
wilde hebben moest echter nog steeds voor 1 april aangifte doen. Die datum is
nu aangepast door staatssecretaris Wiebes: iedereen die vóór
15 april aangifte doet krijgt gegarandeerd voor 1 juli bericht.

Voor alle klanten van A & A Midden-Nederland is er
uitstel van indiening van de aangifte inkomstenbelasting gevraagd tot 1 mei
2016.

x