(08-06-2015)

De waarde van accountantskantoren en daardoor ook de
betaalde goodwill voor deze kantoren gaat fors omlaag. Deze constatering bleek
recent op de benchmarkbijeenkomst georganiseerd door Full Finance en de NOVAK
op het hoofdkantoor van ABN AMRO te Amsterdam.

In 2010 bedroeg de relatie goodwill uitgedrukt in een percentage van de omzet
nog bijna 100%, met uitschieters naar boven tot 140% en naar beneden tot 70%. In
2015 ligt het gemiddelde tot nu toe een stuk lager, namelijk rond de 80% en
kwamen er nauwelijks of geen uitschieters boven de 100% meer voor. Wel waren er
nog uitschieters naar beneden tot rond de 55%.
(01-06-2015)

Wanneer de rentevast periode van uw hypotheek afloopt, is de
hypotheekverstrekker verplicht u hetzelfde rentetarief aan te beiden als voor nieuwe
klanten met eenzelfde rentevast periode en risicoprofiel (bijvoorbeeld: de
hoogte van hypotheek ten opzichte van de waarde van woning). Dit is gesteld
door de Autoriteit Financiële Markten. Dit wordt in de wet het eensporig
rentebeleid genoemd. Kortingen of opslagen die afhankelijk zijn van het
passeren van een hypotheekakte bij de notaris zijn alleen toegestaan als deze
korting/opslag ook aan klanten bij renteverlenging wordt aangeboden. Sommige
hypotheekverstrekkers geven een korting op de rente als een klant gelijktijdig
een ander financieel product afsluit. Dit mag alleen als bestaande klanten die
al over dit product beschikken vervolgens ook voor rentekorting in aanmerking
komen wanneer zij de hypotheek verlengen. Als bijvoorbeeld het afsluiten van
een betaalrekening een rentekorting oplevert voor nieuwe klanten, dan moeten
bestaande klanten met een betaalrekening bij renteverlenging ook in aanmerking
komen voor deze korting. Als hypotheekverstrekkers korting verlenen, dan is het
belangrijk dat bestaande en nieuwe klanten daar op gelijke wijze over worden
geïnformeerd. Als nieuwe klanten actief worden gewezen op een rentekorting, dan
verwacht de AFM dat hypotheekverstrekkers ook bestaande klanten daar actief op
wijzen.
(18-05-2015)

Op de website van de Belastingdienst is het volgende bericht
geplaatst:

'Krijgt u een bijzondere beloning, zoals vakantiegeld, een
bonus of een 13e maand, in 1 keer uitbetaald? Dan is het bedrag dat u krijgt misschien
lager dan u gewend bent.
Krijgt u een bijzondere beloning, zoals vakantiegeld, een
bonus of een 13e maand, in 1 keer uitbetaald? Dan houdt uw werkgever of
uitkeringsinstantie hierop loonheffing in, net als op uw maandelijkse loon of
uitkering. Door een nieuwe berekening van de loonheffing, is uw
vakantiegeld of andere bijzondere beloning in 2015 lager dan u gewend bent. Waarom
is dit?
Kreeg u in 2014 een bijzondere beloning, bijvoorbeeld
vakantiegeld, een bonus of een 13e maand? Uw werkgever of uitkeringsinstantie
kon toen nog geen rekening houden met de juiste bedragen van de algemene
heffingskorting en arbeidskorting. Misschien betaalt u daardoor over 2014
belasting bij, of krijgt u minder belasting terug dan u had verwacht. Met deze
nieuwe berekening wordt dat grotendeels voorkomen.
Dit betekent niet dat u nooit meer hoeft bij te betalen of minder dan
verwacht terugkrijgt. Op het moment dat u bijvoorbeeld bij twee werkgevers in
dezelfde periode werkt, kan het zijn dat daardoor alsnog te weinig belasting
wordt ingehouden.

x