(23-05-2019)

De Belastingdienst heeft middels een steekproef onderzoek gedaan naar de kwaliteit van de aangifte erfbelasting in 2018. Dat zal ook nog worden uitgevoerd voor 2017.

Onderzoek naar het uitnodigingenbeleid

Begin dit jaar was al aangekondigd dat de Auditdienst Rijk (ADR) onderzoek zou gaan doen naar het uitnodigingenbeleid voor de aangifte erfbelasting en de uitvoering daarvan. De ADR gaat de gehouden steekproef in 2018 betrekken in zijn opdracht.

Selectiebeleid is niet openbaar

Het onderzoek van de ADR heeft geen betrekking op de wijze waarop de fiscus aangiften selecteert die vervolgens worden gecontroleerd. Dit komt doordat het selectie- en toezichtbeleid van de Belastingdienst niet openbaar is.

Ook onderzoek naar ontwikkeling grondslag

Overigens doet het Centraal Planbureau (CPB) onderzoek naar de ontwikkeling van de grondslag van de schenk- en erfbelasting. Dit gebeurt in het kader van het werk aan de bouwstenen voor en nieuw belastingstelsel.

 --

(25-03-2019)

AOW'ers hebben recht op een flinke korting op de te betalen belasting. Deze korting betreft de zogenaamde ouderenkorting. Die korting kan flink in de papieren lopen. AOW'ers met een fiscaal partner moeten bij het doen van aangifte inkomstenbelasting daarom extra goed opletten of zij die ouderenkorting wel optimaal benutten. De hoogte is namelijk afhankelijk van het eigen verzamelinkomen en bedraagt voor 2018 € 1.418 als het verzamelinkomen niet hoger is dan € 36.346 en anders € 72. U kunt door het aanpassen van de verdeling de hoogte van het verzamelinkomen van uzelf en dat van uw partner beïnvloeden.

(20-06-2016)

De Hoge Raad heeft zich op 10 juni 2016 uitgesproken: box 3 is niet strijdig met artikel 1 Eerste Protocol bij het EVRM. Een Nederlander met een woning in Nederland was van mening dat hij te zwaar werd belast, omdat hij belasting moest betalen over een rendement dat hij niet had behaald.


x