(01-07-2019)

Een eventuele Box 3 belasting over het werkelijke rendement op spaargeld kan niet voor 1 januari 2021 worden ingevoerd. Dit heeft staatssecretaris Snel van Financiën afgelopen donderdag gezegd in de Tweede Kamer.

De Tweede Kamer debatteerde donderdag 27 juni jl. met de staatssecretaris over de belasting nagenoeg renteloze spaartegoeden, dit mede naar aanleiding van een recente uitspraak van de Hoge Raad, die oordeelde dat de vermogensrendementsheffing in strijd is met de mensenrechten.

De staatssecretaris begrijpt dat belastingbetalers niet accepteren dat zij worden aangeslagen voor een rendement dat ze niet maken. Hij kon echter nog geen concrete toezeggingen doen over een belastingheffing over het werkelijke rendement op spaargeld. En als dit al lukt, is dat niet eerder dan in 2021.

De staatssecretaris wees erop dat eenvoudige oplossingen grote nadelen hebben. Zo wil hij vermijden dat vermogende belastingplichtigen een belasting over het werkelijke rendement misbruiken door hun hoogrenderende vermogen op de peildatum even op een spaarrekening te zetten. Dergelijke ontwijkingsproblemen staan een stelsel waarin alleen nog het werkelijke rendement wordt belast, vooralsnog in de weg.

(18-06-2019)

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat overweegt een extra belasting voor mensen die profiteren van overheidsinvesteringen zoals bijvoorbeeld uitbreidingen in het openbaar vervoer. Dit blijkt uit stukken die het ministerie naar de Tweede Kamer heeft gestuurd in het afgelopen half jaar.

Baathebbers:
Het zal dan ook gaan om bijvoorbeeld projectontwikkelaars, woning- en vastgoedeigenaren, automobilisten en reizigers. Nu leveren de partijen die profiteren van bijvoorbeeld een hogere grond- en huizenprijs en een betere leefbaarheid geen directe bijdrage, dat schrijft het FD. De grote steden hebben, zo blijkt uit onderzoek, zelf onvoldoende geld voor het uitbouwen van hun openbaar vervoer.

Mogelijkheden:
Er zijn nog geen definitieve plannen maar tot de mogelijkheden behoren een extra bijdrage van € 5.000 per woning bij nieuwbouwprojecten. Of het wegverkeer laten meebetalen via de motorrijtuigenbelasting, een bijdrage uit de kilometerheffing voor vrachtwagens en een congestieheffing voor auto's en vrachtvervoer is ook een optie. Bestaande woningen zouden via een tijdelijke heffing van € 75 per jaar kunnen meebetalen. Of een bijdrage bovenop de onroerendzaakbelasting die gekoppeld is aan de stijging van de woingwaarde. Van reizigers kan in ruil voor de betere kwaliteit een duurder kaartje worden gevraagd.

(23-05-2019)

De Belastingdienst heeft middels een steekproef onderzoek gedaan naar de kwaliteit van de aangifte erfbelasting in 2018. Dat zal ook nog worden uitgevoerd voor 2017.

Onderzoek naar het uitnodigingenbeleid

Begin dit jaar was al aangekondigd dat de Auditdienst Rijk (ADR) onderzoek zou gaan doen naar het uitnodigingenbeleid voor de aangifte erfbelasting en de uitvoering daarvan. De ADR gaat de gehouden steekproef in 2018 betrekken in zijn opdracht.

Selectiebeleid is niet openbaar

Het onderzoek van de ADR heeft geen betrekking op de wijze waarop de fiscus aangiften selecteert die vervolgens worden gecontroleerd. Dit komt doordat het selectie- en toezichtbeleid van de Belastingdienst niet openbaar is.

Ook onderzoek naar ontwikkeling grondslag

Overigens doet het Centraal Planbureau (CPB) onderzoek naar de ontwikkeling van de grondslag van de schenk- en erfbelasting. Dit gebeurt in het kader van het werk aan de bouwstenen voor en nieuw belastingstelsel.

 --


x