(11-05-2015)

Personeelsleden kunnen nu ook al
aangeven dat ze meer of minder uren willen werken. Dat is hun goed recht,
vastgelegd in de Wet aanpassing arbeidsduur (Waa). Inmiddels is de Wet flexibel
werken (Wfw) door beide Kamers goedgekeurd. Medewerkers krijgen hierdoor meer
rechten. De nieuwe wet is 15 april jl. goedgekeurd door de Eerste Kamer (VVD en
PVV hebben tegen gestemd), moet bevorderen dat werknemers meer mogelijkheden
krijgen om te gaan "telewerken" en op voor hen gunstige tijden te gaan werken.
Het wetsvoorstel Flexibel werken is een initiatief van de Tweede Kamerleden
Voortman (Groenlinks) en Pieter Heerma (CDA).
(04-05-2015)

De inkomens en uitgaven van huishoudens in de eurolanden
zijn in het vierde kwartaal van 2014 beide met 0,1 procent gestegen.

Dat is vorige week donderdag bekend gemaakt door het
Europese bureau voor de statistiek Eurostat. In het derde kwartaal van 2014
namen de verdiensten nog met 0,6 procent toe en de bestedingen met 0,4 procent.

Ook in de gehele Europese Unie van 28 landen stegen de
inkomens en uitgaven met 0,1 procent, na plussen van 0,3 procent voor beide in
het derde kwartaal.
(28-04-2015)

Het niet kunnen toepassen van het verlaagde btw-tarief op
digitale kranten kan, net zoals bij digitale boeken, niet nationaal rechtelijk
worden opgelost. Dit antwoordt staatssecretaris Wiebes (Financiƫn) op vragen
van de Tweede Kamer. Wiebes: 'Voor een oplossing is een wijziging van
Btw-Richtlijn 2006/112/EG nodig. Het probleem van de digitale kranten kan onder
de bestaande Uniewetgeving in Nederland ook niet worden opgelost door deze in
een separaat artikel of in een afzonderlijke tabelpost op te nemen.

x