(21-09-2015)

De NBA heeft gemerkt dat er veel vragen leven over de
wijziging van de publicatietermijn voor het opmaken van jaarrekeningen. In
het op 3 september door de Tweede Kamer aangenomen wetsvoorstel inzake de
wijziging van Boek 2 BW zijn deze gewijzigd. Voor rechtspersonen die onder
Titel 9 BW 2 vallen is de uiterste opmaaktermijn voor jaarrekeningen terug
gebracht van 11 naar 10 maanden.
(03-08-2015)

Wordt een Vereniging van Eigenaren (VvE) straks verplicht
een minimumbedrag te sparen voor onderhoud en herstel van de woningen? Als het
aan de ministers Blok (Wonen en Rijksdienst) en Van der Steur (Veiligheid en
Justitie) ligt wel. Afgelopen vrijdag hebben zij een wetsvoorstel voor
internetconsultatie openbaar gemaakt.

Er zijn in Nederland circa 120.000 VvE's die de eigenaren
van 1,8 miljoen woningen en appartementen vertegenwoordigen. Het doel van
het wetsvoorstel is dat appartements-gebouwen beter gaan worden onderhouden
door de VvE, doordat er meer geld moet worden gespaard voor het onderhoud. De
hoogte van het te sparen bedrag zal worden vastgesteld op basis van een
meerjaren onderhoudsplan of 0,5% van de herbouwwaarde. Ook moet het eenvoudiger
worden om geld te lenen voor verduurzaming van het gebouw. Als een van de leden
van de VvE zijn woning verkoopt, gaat dat deel van de lening dan over naar de
nieuwe eigenaar. De voorgestelde wijziging verbetert tevens de regels met
betrekking tot de hoofdelijke aansprakelijkheid. Het is de bedoeling dat de
wetswijziging na de zomer van 2016 van kracht wordt.

(20-07-2015)

De Tweede Kamer heeft op 2 juli 2015 het wetsvoorstel Wet
deregulering beoordeling arbeidsrelaties aangenomen. Als ook de Eerste Kamer
akkoord gaat, is er met ingang van
1 januari 2016 een systeem van vooraf door de Belastingdienst beoordeelde
overeenkomsten in plaats van de Verklaring ArbeidsRelatie (VAR). Oorspronkelijk
zou de VAR vervangen worden door de Beschikking Geen Loonheffing (BGL).
Hiertegen kwam vanuit de praktijk zoveel commentaar, dat staatssecretaris
Wiebes met een alternatief voorstel kwam, dat de Tweede Kamer nu heeft
aangenomen.


x