(05-10-2015)

Het ministerie van Financiën gaat voor een snelle digitalisering van het aangifteproces, dat heeft
staatssecretaris Wiebes de Eerste Kamer per brief laten weten bij de behandeling van het wetsvoorstel
elektronisch berichtenverkeer. Dit jaar zullen de beschikkingen met de
toeslagen 2016 elektronisch worden verstuurd naar de berichtenbox op
MijnOverheid. Er volgt nog wel een aparte brief per post waarin aangegeven
wordt dat berichten voortaan digitaal zullen worden verzonden. In 2016 volgen
de uitnodigingen om aangifte te doen en de definitieve toeslagbeschikkingen en
vanaf 2017 kan de aangifte inkomstenbelasting door particulieren alleen nog
digitaal worden gedaan. Ook voorlopige en definitieve aanslagen
inkomstenbelasting zullen dan alleen nog digitaal worden verzonden. Hoe lang u
via uw 'echte' brievenbus nog op de hoogte gehouden zult worden van digitale
post van de Belastingdienst, is nog niet duidelijk en hangt af van de
ervaringen in de komende periode. In eerste instantie is het de bedoeling dat
er een gewenningsperiode van (minimaal) een jaar geldt. Bovendien komt er
nog een voorlichtingscampagne.
(21-09-2015)

De NBA heeft gemerkt dat er veel vragen leven over de
wijziging van de publicatietermijn voor het opmaken van jaarrekeningen. In
het op 3 september door de Tweede Kamer aangenomen wetsvoorstel inzake de
wijziging van Boek 2 BW zijn deze gewijzigd. Voor rechtspersonen die onder
Titel 9 BW 2 vallen is de uiterste opmaaktermijn voor jaarrekeningen terug
gebracht van 11 naar 10 maanden.
(03-08-2015)

Wordt een Vereniging van Eigenaren (VvE) straks verplicht
een minimumbedrag te sparen voor onderhoud en herstel van de woningen? Als het
aan de ministers Blok (Wonen en Rijksdienst) en Van der Steur (Veiligheid en
Justitie) ligt wel. Afgelopen vrijdag hebben zij een wetsvoorstel voor
internetconsultatie openbaar gemaakt.

Er zijn in Nederland circa 120.000 VvE's die de eigenaren
van 1,8 miljoen woningen en appartementen vertegenwoordigen. Het doel van
het wetsvoorstel is dat appartements-gebouwen beter gaan worden onderhouden
door de VvE, doordat er meer geld moet worden gespaard voor het onderhoud. De
hoogte van het te sparen bedrag zal worden vastgesteld op basis van een
meerjaren onderhoudsplan of 0,5% van de herbouwwaarde. Ook moet het eenvoudiger
worden om geld te lenen voor verduurzaming van het gebouw. Als een van de leden
van de VvE zijn woning verkoopt, gaat dat deel van de lening dan over naar de
nieuwe eigenaar. De voorgestelde wijziging verbetert tevens de regels met
betrekking tot de hoofdelijke aansprakelijkheid. Het is de bedoeling dat de
wetswijziging na de zomer van 2016 van kracht wordt.

x