(25-03-2019)

AOW'ers hebben recht op een flinke korting op de te betalen belasting. Deze korting betreft de zogenaamde ouderenkorting. Die korting kan flink in de papieren lopen. AOW'ers met een fiscaal partner moeten bij het doen van aangifte inkomstenbelasting daarom extra goed opletten of zij die ouderenkorting wel optimaal benutten. De hoogte is namelijk afhankelijk van het eigen verzamelinkomen en bedraagt voor 2018 € 1.418 als het verzamelinkomen niet hoger is dan € 36.346 en anders € 72. U kunt door het aanpassen van de verdeling de hoogte van het verzamelinkomen van uzelf en dat van uw partner beïnvloeden.

(20-06-2016)

De Hoge Raad heeft zich op 10 juni 2016 uitgesproken: box 3 is niet strijdig met artikel 1 Eerste Protocol bij het EVRM. Een Nederlander met een woning in Nederland was van mening dat hij te zwaar werd belast, omdat hij belasting moest betalen over een rendement dat hij niet had behaald.

(04-04-2016)

De automobielsector krijgt in 2016 en 2017 te maken met dalende verkopen. Na een uitzonderlijk goed 2015 zal de markt krimpen tot 415.000 auto's in 2016 en 395.000 auto's in 2017. Dat schrijft ING Economisch Bureau in haar sectorprognose Automotive.

Aanscherping van de bijtelling per 2016 leidde in 2015 tot een run van de zakelijke markt op nieuwe auto's. Hierdoor kende 2015 een zeer sterk einde, maar is het begin van 2016 zeer zwak. Verdere krimp dreigt in 2017 door een lagere zakelijke vervangingsvraag. De focus van de sector verschuift daarom naar de particuliere markt. Met name private lease wordt gezien als middel om terughoudende consumenten weer de showroom in te trekken.

x