(04-04-2016)

De automobielsector krijgt in 2016 en 2017 te maken met dalende verkopen. Na een uitzonderlijk goed 2015 zal de markt krimpen tot 415.000 auto's in 2016 en 395.000 auto's in 2017. Dat schrijft ING Economisch Bureau in haar sectorprognose Automotive.

Aanscherping van de bijtelling per 2016 leidde in 2015 tot een run van de zakelijke markt op nieuwe auto's. Hierdoor kende 2015 een zeer sterk einde, maar is het begin van 2016 zeer zwak. Verdere krimp dreigt in 2017 door een lagere zakelijke vervangingsvraag. De focus van de sector verschuift daarom naar de particuliere markt. Met name private lease wordt gezien als middel om terughoudende consumenten weer de showroom in te trekken.
(15-03-2016)

Uit onderzoek van Vereniging Eigen Huis blijkt dat huiseigenaren
dit jaar gemiddeld 2,45% meer aan onroerendezaakbelasting (ozb) betalen dan
vorig jaar. In het onderzoek zijn alle gemeenten betrokken. De stijging is
aanzienlijk hoger dan de maximale verhoging van 1,57% die gemeenten met het
Rijk hebben afgesproken. Deze zogeheten macronorm is een plafond voor het
totaal van alle gemeenten. Het Rijk heeft geen sancties om de gemeenten aan te
pakken. Het is inmiddels het vijfde jaar op rij dat de gemiddelde stijging van
de onroerendezaakbelasting hoger is dan afgesproken. De overheid zou hier iets
aan moeten Ook in de Tweede Kamer groeit terecht de irritatie over het niet
nakomen van afspraken door gemeenten, desondanks lijkt minister Plasterk (PvdA)
vooralsnog niet bereid actie te ondernemen.
(15-02-2016)

Ondanks de hoge werkeloosheid en een aantrekkende economie hebben
ondernemers grote moeite met het aantrekken van het juiste personeel. Maar
liefst 45 procent van de ondernemers ervaart het vinden van een geschikte
kandidaat als een grote uitdaging.

Vooral kleinere bedrijven (tussen 50 en 99 werknemers)
hebben hier moeite mee (62 procent). Een gebrek aan kennis over werving en
selectie en de nieuwe wet,- en regelgeving is volgens de ondernemers de
grootste oorzaak. Dit blijkt uit een onderzoek onder 500 werkgevers naar de
belangrijkste HR-uitdagingen door DVJ Insights in opdracht van Tempo-Team.

Ook het binden van personeel (48 procent) en wet- en regelgeving worden door
ondernemers genoemd als HR-uitdagingen. Bijna een derde geeft aan dat de
laatste ontwikkelingen van wet- en regelgeving rondom personeel moeilijk tot
zeer moeilijk bij te houden zijn (32 procent). Een vijfde van de werkgevers (22 procent) vindt huidige wet- en regelgeving ronduit onduidelijk.

x