(21-07-2014)

Ondernemingen die weigeren hun rekeningen te voldoen leveren het
Nederlandse bedrijfsleven een jaarlijkse schadepost op van zo'n 10 miljard
euro. Dat is zo'n 0,9 procent van de omzet die bedrijven onderling behalen. Dat is de conclusie van het economische bureau van ING in
een vorige week dinsdag verschenen rapport, op basis van cijfers van
kredietverzekeraar Atradius en incassobureau Intrum Justitia.

Het grootst is de schade in sectoren als de bouw, industrie en transport, waar de
winstmarges toch al niet groot zijn. Nederlandse bedrijven behalen een
jaarlijkse omzet van ca.1550 miljard euro. Het grootste deel daarvan (ongeveer
drie kwart) betreft leveringen tussen bedrijven onderling. De rest zijn verkopen
aan overheden en consumenten. Hoe groot de schade is van particulieren die hun
rekeningen niet betalen is niet opgenomen in het rapport.
(14-07-2014)

Banksparen voor uitvaartkosten is vrijgesteld in box 3 van de Wet IB 2001, maar er is geen
enkele bank die dit product aanbiedt. Daarom is staatssecretaris Wiebes
(Financiƫn) van plan om deze faciliteit af te schaffen in de Fiscale
verzamelwet 2015. Dit draagt ook bij aan de gewenste vereenvoudiging van de
regelgeving, aldus Wiebes.
(07-07-2014)

Het kabinet ziet af van de verdere uitwerking en invoering van een
winstbox. Dat heeft de Staatssecretaris van Financiƫn aan de Tweede Kamer laten
weten nadat een integrale analyse van de winstbox heeft plaatsgevonden. Volgens
de staatssecretaris levert de winstbox geen bijdrage aan een gewenste
complexiteitsreductie. De voordelen zijn zeer ongewis, terwijl de nadelen wel
duidelijk zijn. Zo is de winstbox een omvangrijke wetgevende operatie waarbij
een groot aantal inbreuken op de nu geldende systematiek in de Wet IB 2001
nodig zou zijn. Volgens de staatssecretaris kunnen conclusies over het verschil
in gemiddelde belastingdruk tussen een ondernemer en werknemer nog niet worden
getrokken. Hij kondigt een integrale benadering aan van onder andere
arbeidsrechtelijke aspecten en sociale zekerheid. Dit wordt met het recent
opgestarte interdepartementaal beleidsonderzoek (IBO) gedaan. De resultaten
daarvan worden nog dit jaar aan de Tweede Kamer gestuurd. Een winstbox zou een
nieuwe, vierde, box zijn in de Wet IB 2001. De winst van IB-ondernemers
zou dan belast worden in een separate box in de inkomstenbelasting.
Hierdoor zou een eigen, lager tarief voor winst uit onderneming mogelijk
zijn.

x