(30-04-2014)

De helft van de hoogopgeleide zzp'ers zou het liefst
zien dat een of meerdere zakelijke verzekeringen voor alle zzp'ers verplicht
worden gesteld.

Daarbij denken ze vooral aan de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering
en de arbeidsongeschiktheidsverzekering, zo blijkt uit onderzoek van
kennisbemiddelaar Headfirst in zijn netwerk van 20.000 zelfstandigen.

Zes op de tien zelfstandigen heeft al een verzekering op
het gebied van bedrijfsaansprakelijkheid. De helft is verzekerd voor
rechtsbijstand, eveneens 50 procent is verzekerd voor arbeidsongeschiktheid en
42 procent is verzekerd voor beroepsaansprakelijkheid.

De groep 30- tot 40-jarigen heeft zich het best ingedekt
tegen zakelijke risico's. De oudste groep, 50-plussers, is het minst verzekerd.
Zo heeft slechts 37,4 procent van de zzp'ers boven de 50 jaar een
arbeidsongeschiktheidsverzekering.

De overgrote meerderheid, 97 procent van de zelfstandigen,
heeft een bewuste keuze gemaakt om zich wel of niet te verzekeren. De overige 3
procent heeft "totaal niet nagedacht" over verzekeren op het
gebied van beroeps- en bedrijfsaansprakelijkheid, arbeidsongeschiktheid en
rechtsbijstand.
(22-04-2014)

De koopkracht van gepensioneerden blijft dit jaar achter bij die van
werkenden, maar ook bij die van uitkeringsgerechtigden. Dat komt vooral doordat
veel pensioenfondsen de pensioenen niet hebben verhoogd. Ook volgend jaar
blijft de koopkracht van gepensioneerden achter.

Voor gepensioneerden blijft dit jaar de koopkracht gelijk,
terwijl werkenden er 2 procent bij krijgen. Zij profiteren onder meer van de
hogere arbeidskorting en van de daling van de pensioenpremies.
Uitkeringsgerechtigden hebben dit jaar 0,75 procent meer te besteden.

Ook volgend jaar blijft de koopkracht van gepensioneerden steken.
Uitkeringsgerechtigden en werkenden gaan er dan wel op vooruit, volgens de
huidige cijfers een kwart procent. Net als dit jaar komt het verschil door het
niet aanpassen (indexeren) van de pensioenen. Veel pensioenfondsen hebben hun
financiën nog niet zo ver op orde dat ze daartoe kunnen overgaan.
(14-04-2014)

In de zorg en in het onderwijs worden werkzaamheden van
zzp'ers minder snel aangemerkt als onderneming en ook in andere sectoren
zal de Belastingdienst strenger controleren of echt sprake is van een
onderneming of dat er feitelijk sprake is van een dienstbetrekking. Volgens de
staatssecretaris is er geen sprake van nieuwe regels, maar houdt een
en ander wel verband met de kabinetsdoelstelling om schijnzelfstandigheid aan
te pakken. De Belastingdienst heeft hiervan dus meer een speerpunt
gemaakt.

x