(10-03-2014)

Het aantal bedrijfsfaillissementen is in januari en februari ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar met ruim 18 procent gedaald van 2298 naar 1879 bedrijven.

De bouwsector kende de sterkste afname, te weten 33%. In de horeca is er nog
wel sprake van een toename (ruim 20%) van het aantal faillissementen.

(04-03-2014)

De hoogte van de algemene heffingskorting is € 2.103 (of € 1.065 als u geboren bent vóór
1 november 1949). Vanaf 2014 is algemene heffingskorting inkomensafhankelijk.
Het bedrag van de korting wordt vanaf een belastbaar inkomen uit werk en woning
(box 1) van € 19.645 afgebouwd tot minimaal € 1.366 (of € 693 als u bent geboren vóór
1 november 1949).

(24-02-2014)

Als u een aangiftebrief of -formulier hebt ontvangen, moet u
aangifte inkomstenbelasting/premie volksverzekeringen doen. Hebt u geen
aangiftebrief of -formulier voor 2013 ontvangen? Maar verwacht u wel dat u
belasting moet betalen of denkt u dat u meer dan € 14 terugkrijgt? Doe ook dan
aangifte.

x