(07-04-2014)

Hogere inkomens krijgen extra arbeidskorting vanaf 2015, dat
hebben de regeringspartijen afgesproken. De arbeidskorting is een korting op de
te betalen belasting voor werkenden. Deze korting bedraagt maximaal € 2.097 per
jaar en wordt momenteel vanaf een inkomen van circa € 42.000 stapsgewijs
afgebouwd. Met ingang van 2015 vindt de afbouw niet meer vanaf een inkomen
vanaf € 42.000 plaats, maar vanaf circa € 49.000. De regels moeten nog nader
worden ingevuld, maar het voordeel bedraagt circa € 300 per jaar voor werkenden
met een inkomen tussen € 42.000 en € 116.000.
(31-03-2014)

Per 1 januari 2014 zijn de percentages van de belastingrente
fors verhoogd. Deze bedragen op dit moment 4 procent voor de inkomstenbelasting
en maar liefst 8,25 procent voor de vennootschapsbelasting. Het is daarom
belangrijk dat u voorkomt dat u belastingrente moet betalen.
(24-03-2014)

Vanaf 2015 wordt de aftrekpost levensonderhoud voor kinderen
helemaal afgeschaft. Hierdoor kunnen ouders die alimentatie betalen een deel
van de betaalde alimentatie niet meer aftrekken. De aftrekpost levensonderhoud
voor kinderen werd in 2012 aangepast. Tot 2012 waren de kosten voor
levensonderhoud van kinderen tot 30 jaar aftrekbaar. Vanaf 2012 is de
leeftijdsgrens verlaagd naar 21 jaar. Afhankelijk van de leeftijd van een kind
kan een forfaitair bedrag afgetrokken worden indien men meer dan 416 (2014)
euro betaald per kwartaal. Afhankelijk van de hoogte van de belastingschijf
waar de betreffende persoon in valt, krijgt men ongeveer 1/3 van het betaalde
bedrag per kwartaal terug. Met ingang van 2015 vervalt deze aftrekpost.

x