(17-02-2014)

Indien u de premie voor een lijfrente of een
arbeidsongeschiktheidsverzekering via een automatische incasso betaald, kan het
zijn dat de premie, die eind december 2013 van uw rekening had moeten zijn
afgeschreven, pas in januari 2014 daadwerkelijk is afgeschreven. In dat geval
mag u toch de premie in uw aangifte inkomstenbelasting over het jaar 2013 in
aftrek brengen. Uiteraard moet wel zijn voldaan aan de voorwaarden voor
premieaftrek.
(10-02-2014)

Personen met een AOW-uitkering die samenleven maar ieder een
eigen (huur)huis hebben, worden vanaf 1 februari 2014 niet langer gezien als samenwonend.
Hierdoor ontvangen zij een hogere AOW-uitkering. Staatssecretaris Klijnsma
heeft hiertoe een voorstel tot wijziging van de Algemene Ouderdomswet naar de
Tweede Kamer gestuurd. Strekking van de nieuwe regels is dat als twee
mensen ieder een eigen woning hebben die hen vrij ter beschikking staat, er geen
andere mensen staan ingeschreven of feitelijk bij hen inwonen en zij ieder de
eigen kosten van die woning dragen, er geen sprake is van een gezamenlijke
huishouding en ieder van de AOW-gerechtigde een AOW-pensioen van 70% zal
ontvangen.

Naar verwachting zal het wetsvoorstel op 1 mei 2014 in werking treden.
Vooruitlopend hierop heeft de staatssecretaris de SVB verzocht om al vanaf 1
februari 2014 te anticiperen op deze maatregel.
(03-02-2014)

Ruim een op de vijf woningen is vorig jaar met verlies verkocht. De eigenaar heeft in die gevallen minder voor de woning gekregen dan hij er oorspronkelijk voor heeft betaald. Dat blijkt uit een onderzoek op basis van gegevens van het Kadaster.

x