(27-01-2014)

Terugbetalingen van inkomstenbelasting en omzetbelasting door de Belastingdienst kunnen vanaf 1 december 2013, behoudens beperkte uitzonderingen, alleen plaatsvinden op een bankrekening die op naam staat van de belastingschuldige. Een gelijksoortige regel geldt voor betalingen door de Belastingdienst op grond van inkomensafhankelijke regelingen waarop de Algemene wet inkomensafhankelijke regelingen (Awir) van toepassing is, bijvoorbeeld huurtoeslag en zorgtoeslag.
(20-01-2014)

Uit cijfers van het CBS blijkt sinds het begin van de economische crisis de vermogenspositie van huishoudens is verslechterd. Het doorsnee-vermogen per huishouden bedroeg begin 2012 € 27.000. Dat is € 20.000 minder dan begin 2008. Een groot deel van die daling komt door de daling van waarde van de eigen woning en de stijging van de hypotheekschulden. Bijna 30% van het totale vermogen is in handen van 10% van de huishoudens met de hoogste inkomens. Hun doorsnee-vermogen bedroeg begin 2012 € 220.000.
(13-01-2014)

De AOW gaat in 2014 in op uw 65ste verjaardag plus twee maanden. Wordt u dit jaar in november of december 65, dan krijgt u AOW volgens de regels van 2015. Dat betekent dat u uw AOW pas drie maanden na uw 65ste verjaardag zult krijgen.

x