(13-01-2014)

De AOW gaat in 2014 in op uw 65ste verjaardag plus twee maanden. Wordt u dit jaar in november of december 65, dan krijgt u AOW volgens de regels van 2015. Dat betekent dat u uw AOW pas drie maanden na uw 65ste verjaardag zult krijgen.
(06-01-2014)

In tegenstelling tot eerder berichten blijft de aftrekpost ‘specifieke zorgkosten’ in 2014 toch bestaan, maar wordt wel beperkt. Het verschil met 2013 is dat zelf aangeschafte rolstoelen, scootmobielen en woningaanpassing (waaronder trapliften) in 2014 niet meer aftrekbaar zijn.

(02-01-2014)

Met ingang van 1 april 2014 bedraagt de belastingrente voor de vennootschapsbelasting minimaal 8% en voor de overige belastingen minimaal 4% (nu 3%).


x