Zowel voor het heden als voor de toekomst

Uw administratie is de basis voor goed ondernemerschap. Deze is noodzakelijk om aan verschillende verplichtingen, zoals belastingaangiften, te voldoen. Maar minstens net zo belangrijk is het inzicht dat een goede boekhouding geeft. Het is een leidraad om uw doelen voor de toekomst vast te stellen en uw toekomstplannen te bepalen.

Rapportage per afgesproken periode

Er komt veel kijken bij het voeren van de boekhouding. De boekhouding moet de rechten en verplichtingen op eenvoudige wijze inzichtelijk maken. Dit geldt voor elke rechtsvorm. Uit de boekhouding blijkt ook de behaalde winst of het geleden verlies over een bepaalde periode. Rapportage kan over verschillende tijdvakken, bijvoorbeeld per maand of kwartaal.

De werkzaamheden waarbij A & A u ondersteunt

Zowel voor een startende als voor een ervaren ondernemer verzorgt A & A de boekhouding. Daarvoor verrichten we een of meer van de volgende werkzaamheden:

  • De financiĆ«le gegevens van de onderneming (zoals inkoopfacturen, verkoopfacturen, bankafschriften, kasbescheiden enzovoort) rangschikken en administreren we.
  • We verwerken uw administratie via online boekhouden.
  • Op basis van de boekhouding rapporteren we periodiek het resultaat van uw onderneming. Op basis van deze rapportages geven we adviezen op welke wijze u uw ondernemingsdoelstellingen kan verwezenlijken, dan wel handhaven.
  • We leveren jaarrekeningen op en bespreken die met u. We stellen de publicatiestukken op zoals die gedeponeerd moeten worden bij de Kamer van Koophandel.
  • We verzorgen de belastingaangifte.

A & A komt naar u toe als u dat wilt

Onze werkzaamheden voeren we normaal gesproken uit in ons kantoor te Leersum. Maar als u dat wenst, komen we ook bij u op locatie. Zowel incidenteel als periodiek of in de vorm van een interim opdracht.


x