Autobelastingen op de schop?

(3 december 2019)

Volgens de Algemene Rekenkamer moeten de autobelastingen op de schop. Zij melden dat de huidige autobelastingen niet altijd het gewenste resultaat op leveren, soms inconsequent zijn en in sommige gevallen het beleid niet ondersteunen. Staatssecretaris Snel moet beter letten op de bijdrage van de regelingen aan de luchtkwaliteit en klimaatdoelen, aldus het college.

In het rapport dat afgelopen woensdag gepubliceerd is staan 54 vrijstellingen, teruggaven en kortingen. Die zijn samen goed voor een verlaging van €2 miljard van de autobelastingen. Het gaat dan bijvoorbeeld om regelingen voor bestelauto's, oldtimers, youngtimers, taxi's, ambulances, lijkwagens en invalidenvervoer.

Het fiscale voordeel in de huidige bijtellingsregeling voor auto's van de zaak van 15 jaar of ouder stimuleert waar het niet zou moeten stimuleren. En leidt tot een verslechtering van de luchtkwaliteit en CO₂-uitstoot. Er zijn verder onvoldoende prikkels om in schonere voertuigen te rijden en zo bij te dragen aan een beter klimaat, schrijft het FD.

Alleen de brandstofaccijnzen 'komen in de buurt van een belastingheffing naar gebruik' stelt het rapport. De aanschafbelasting voor bestel- en kampeerauto's en motoren (de bpm) wordt berekend aan de hand van de catalogusprijs en niet op basis van de CO₂-uitstoot. Wat wel het geval is bij de bpm voor personenauto's.

De dieselaccijns is aan de lage kant en bestelauto's van ondernemers zijn vrijgesteld van bpm en dat is bovenop een verlaagde motorrijtuigenbelasting. Tijd voor een evaluatie dus vindt het college.

De staatssecretaris benadrukt dat het belangrijkste doel van de autobelastingen is dat het een inkomstenbron is voor de schatkist. Dit doel dient het huidige stelsel. Alleen de bpm is niet consistent. De Rekenkamer stelt dat het beleid om meer elektrische rijders te krijgen de inkomstenstroom onder druk zet. Auto's met een stekker leveren in aanschaf en gebruik namelijk minder bpm en accijns op.

Het onafhankelijke orgaan wil ook de regelgeving rond de waardebepaling en het bijtellingspercentage voor privégebruik van de auto van de zaak beter onderbouwd zien.
De staatsecretaris verdedigt de keuze die daar is gemaakt voor een forfaitaire bijtelling van 22% van de catalogusprijs als de vanzelfsprekend grofmazige uitkomst van een 'mix van benaderingswijzen’.

Zowel voor het heden als voor de toekomst

Uw administratie is de basis voor goed ondernemerschap. Deze is noodzakelijk om aan verschillende verplichtingen, zoals belastingaangiften, te voldoen. Maar minstens net zo belangrijk is het inzicht dat een goede boekhouding geeft. Het is een leidraad om uw doelen voor de toekomst vast te stellen en uw toekomstplannen te bepalen.

Rapportage per afgesproken periode

Er komt veel kijken bij het voeren van de boekhouding. De boekhouding moet de rechten en verplichtingen op eenvoudige wijze inzichtelijk maken. Dit geldt voor elke rechtsvorm. Uit de boekhouding blijkt ook de behaalde winst of het geleden verlies over een bepaalde periode. Rapportage kan over verschillende tijdvakken, bijvoorbeeld per maand of kwartaal.

De werkzaamheden waarbij A & A u ondersteunt

Zowel voor een startende als voor een ervaren ondernemer verzorgt A & A de boekhouding. Daarvoor verrichten we een of meer van de volgende werkzaamheden:

  • De financiële gegevens van de onderneming (zoals inkoopfacturen, verkoopfacturen, bankafschriften, kasbescheiden enzovoort) rangschikken en administreren we.
  • We verwerken uw administratie via online boekhouden.
  • Op basis van de boekhouding rapporteren we periodiek het resultaat van uw onderneming. Op basis van deze rapportages geven we adviezen op welke wijze u uw ondernemingsdoelstellingen kan verwezenlijken, dan wel handhaven.
  • We leveren jaarrekeningen op en bespreken die met u. We stellen de publicatiestukken op zoals die gedeponeerd moeten worden bij de Kamer van Koophandel.
  • We verzorgen de belastingaangifte.

A & A komt naar u toe als u dat wilt

Onze werkzaamheden voeren we normaal gesproken uit in ons kantoor te Leersum. Maar als u dat wenst, komen we ook bij u op locatie. Zowel incidenteel als periodiek of in de vorm van een interim opdracht.


x